HISTORIA AUGUSTOWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Autosan H9-35 #0121 Sierpnia 1959 roku w Augustowie ruszyły 2 pierwsze linie publicznej komunikacji o numerach 1 i 2. Linia 1 obsługiwała trasę Dworzec - Centrum - Żłobek, natomiast Linia 2: Dworzec - Centrum - Dworzec
Kolejne dwie linie nr 3 i nr 4 uruchomiono w 1961 roku.
W roku 1973 za prowadzenie komunikacji miejskiej odpowiadała Miejska Komunikacja Samochodowa w Augustowie. W tym okresie pasażerowie korzystali z 6 linii, które przebiegały następującymi trasami:
Linia 1: Pl. J. Krasickiego - Armii Czerwonej, Partyzantów, Aleje 20-Lecia, Turystyczna - Os. Lipowiec
Linia 1Bis: Os. Gen. Bema - Fabryka Obuwia, Tytoniowa, Aleje 20-Lecia, Partyzantów, Armii Czerwonej - pl. J. Krasickiego
Linia Nr 2: Os. Lipowiec - Turystyczna, Aleje 20-Lecia, 29 Listopada, 1 Maja - pl. J Krasickiego
Linia 2Bis: Fabryka Obuwia - Aleje 20-Lecia, 29 Listopada, 1 Maja - pl. J. Krasickiego
Linia 3: Wypusty - Słowackiego, Wojska Polskiego, pl. J. Krasickiego, 1 Maja, Dz. Limanowskiego, 29 Listopada, Aleje 20-Lecia, Turystyczna - Os. Lipowiec
Linia 4: Borki - Wiejska, Zygmuntowska, pl. J. Krasickiego, Armii Czerwonej, Partyzantów, Aleje 20-Lecia, Turystyczna - Os. Lipowiec.
Do roku 1993 Komunikacja Miejska podlegała pod Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
W 1993 PGKiM z Przedsiębiorstwa Państwowego zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KODREM Sp. z o.o.
Przez 50 lat istnienia Komunikacji Miejskiej w Augustowie eksploatowano autobusy takich marek jak: SAN H01, SAN H25, SAN H27, SAN H100, Autosan H9-35, Jelcz M11, Jelcz PR-110, Jelcz L11, Neoplan.

 Autosan H9-35 #02 Autosan H9-35 #03  Autosan H9-35 #04 
Autosan H9-35 #05  

Od początku swojej działalności P.T. NECKO Sp. z o.o. w dziedzinie komunikacji miejskiej postawiło sobie za cel dostosowanie posiadanego taboru do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych, poprzez stopniową wymianę posiadanych autobusów na niskopodłogowe. Na początku działalności firma posiadała 12 autobusów, z czego żaden nie był dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz nie spełniał norm Euro w zakresie emisji spalin. W 2007 roku wraz z rozrastaniem się miasta, zauważono potrzebę zmian w komunikacji miejskiej. Dlatego też w tym roku dokonano zmian w układzie komunikacyjnym i utworzono nowe linie komunikacyjne. Rewolucja, którą przeprowadzono wprowadziła do siatki 7 linii komunikacyjnych, które kursowały na następujących trasach:

Linia nr 1: Dworzec PKP-Turystyczna-Al.Kardynała Wyszyńskiego-Partyzantów-Mostowa-Rynek Zygmunta Augusta-Wojska Polskiego-Norwida;
Linia nr 2: Dworzec PKP-Turystyczna-Al.Kardynała Wyszyńskiego-29 Listopada-3 Maja-Rynek Zygmunta Augusta-Wojska Polskiego-Mickiewicza-Norwida;
Linia nr 2Bis Norwida-Wojska Polskiego-Żabia-3 Maja-29 Listopada-Al.Kardynała Wyszyńskiego-Tytoniowa-Komunalna;
Linia nr 4 Silikaty-Dworzec PKP-Turystyczna-Al.Kardynała Wyszyńskiego-29 Listopada-Brzostowskiego-Chreptowicza-Wojska Polskiego-Nowomiejska-Jana Pawła II;
Linia nr 6 Silikaty-Dworzec PKP-Turystyczna-Al.Kardynała Wyszyńskiego-29 Listopada-Waryńskiego-Wybickiego-3 Maja-Rynek Zygmunta Augusta-Wojska Polskiego-Słowackiego;
Linia nr 7 Żłobek-Tytoniowa-Al.Kardynała Wyszyńskiego-29 Listopada-3 Maja-Nowomiejska-Jana Pawła II;
Linia nr 10 Rynek Zygmunta Augusta-3 Maja-29 Listopada-Al.Kardynała Wyszyńskiego-Turystyczna-Dworzec PKP-Silikaty-Wojciech-Studzieniczna-Przewięź.

Neoplan N4407 #07 Solaris Urbino 9 #08
Solaris Urbnio 9 #09 baza2007

W roku 2013 zlecono badania komunikacji miejskiej zewnętrznej firmie. Badania wykazały, iż reforma z 2007 roku nie sprawdziła się do końca dlatego też po zakończonych analizach, dokonano zmian w siatce połączeń z 7 funkcjonujących do tej pory linii ostały się jedynie 4, które funkcjonowały do końca 2019 r. na następujących trasach:

Linia nr 0 Silikaty - Turystyczna - Al.Kardynała Wyszyńskiego - 29. Listopada - Waryńskiego - Wybickiego - Brzostowskiego - Chreptowicza - Mickiewicza - Norwida - Jonkajtysa - Polna - Rynek Zygmunta Augusta - 3.Maja - Wybickiego - Obrońców Westerplatte - Waryńskiego - 29. Listopada - Aleja Kardynała Wyszyńskiego - Turystyczna - Dworzec PKP.
Linia nr 1 Dworzec PKP - Turystyczna - Al.Kardynała Wyszyńskiego - Partyzantów - Sosnowa - Konopnickiej - Letniskowa - Szpitalna - Zarzecze - Mostowa - Rynek Zygmunta Augusta - Jonkajtysa - Wojska Polskiego - Mickiewicza - Chreptowicza - Brzostowskiego - 29. Listopada - Waryńskiego - Obrońców Westerplatte - Sucharskiego - Obrońców Westerplatte - Chreptowicza - Mickiewicza - Norwida - Wojska Polskiego - Jonkajtysa - Rynek Zygmunta Augusta - Mostowa - Zarzecze - Szpitalna - Letniskowa - Sosnowa - Szpitalna - Partyzantów - Al. Kardynała Wyszyńskiego - Turystyczna - Dworzec PKP;
Linia nr 2 Tartaczna - Turystyczna - Al.K. Wyszyńskiego - 29.Listopada - 3.Maja - Rynek Z. Augusta - Polna - Jonkajtysa - Wojska Polskiego - Chreptowicza - Obrońców Westerplatte - Sucharskiego/Pływalnia - Obrońców Westerplatte - Chreptowicza - Wojska Polskiego - Jonkajtysa - Polna - Rynek Z. Augusta - 3.Maja - 29.Listopada - Al. K. Wyszyńskiego - Turystyczna - Tartaczna.
Linia nr 4 Silikaty - Turystyczna - Al.K. Wyszyńskiego - I Płk Ułanów Krechowieckich - Komunalna - Tytoniowa - Al. K. Wyszyńskiego - Partyzantów - Konopnickiej - Letniskowa - Szpitalna - Mostowa - Nowomiejska - Al. Jana Pawła II - Zygmuntowska - Rajgrodzka - Polna - Jonkajtysa - Wojska Polskiego - Chreptowicza - Brzostowskiego - 29. Listopada - Al. K. Wyszyńskiego - Tytoniowa - Komunalna - I Płk Ułanów Krechowieckich - Turystyczna - Silikaty.

Solaris Urbino 10#10 Solaris Urbino 10#11
Solaris Urbino 8,6 #14 Solaris Urbino 8,6 #15 Solaris Urbnio 8,6 #16

Powyższe zmiany związane były również ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych i blokowaniem budowy obwodnicy przez ekologów. Stąd też linie autobusów komunikacji miejskiej musiały przebiegać inaczej - bezpieczniej dla Pasażerów. Augustów to najważniejszy ośrodek wypoczynkowy na obszarze Puszczy Augustowskiej. W mieście odbywa się więc wiele imprez kulturalnych i rekreacyjnych, wykorzystujących okoliczne jeziora i rzekę, na które zjeżdżają się ludzie ze wszystkich zakątków Polski. Ze względu na uzdrowiskowy charakter miasta oraz jego położenie na obszarze Natura 2000 (Dolina Rospudy), bardzo istotna jest kwestia ochrony środowiska i stosowania ekologicznych rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. w 2010 roku dzięki pozyskaniu środków zewnętrzych z Unii Europejskiej udało się zakupić 3 nowe niskoemisyjne pojazdy Solaris Urbino 8,6.

Solaris Urbino 8,6 #17 Solaris Urbino 8,6 #18 Solaris Urbnio 8,6 #19

W chwili obecnej autobusy komunikacji miejskiej napędzane są silnikami spełniającymi normy emisji spalin od normy Euro III do klasy Euro V, co jest bardzo dobrym wynikiem. W 2019 roku tabor Augustowskiej Komunikacji Miejskiej stanowi z:
- 8 autobusów marki Solaris;
- 72 przystanków autobusowych z czego: 38 przystanków jest wyposażonych w wiaty;

Każdy autobus wyposażony jest również w tablice elektroniczne oraz kasowniki.

Tablica SDIP Biletomat

Rok 2022

W styczniu nastąpiła zmiana firmy kontrolerskiej z MIRBUSA na ORIKS - TRANS. W okresie od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - 21 lutego 2022 r. (niedziela) z racji wprowadzenia edukacji zdalnej wprowadzono zawieszenie linii 3. 28 marca 2022 r. został zniesiony obowiązek zakrywania nosa i ust w pojazdach komunikacji miejskiej. W dniach 14 -19 kwietnia 2022 r. (czwartek - wtorek)  wprowadzono ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej z racji Świąt Wielkanocnych.  17 maja 2022 r. (wtorek) nastąpiły zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Augustowie. Uchwałą nr XLVIII/494/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. z bezpłatnych przejazdów autobusami mogli korzystać:

 • Mieszkańcy Augustowa na podstawie pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania w Augustowie bądź dowodu osobistego o zameldowaniu w Augustowie bądź legitymacji szkolnej lub innej świadczącej o miejscu zamieszkania – nie dłużej niż do 31.08.2022 r.
 • Uchodźcy lub członkowie ich rodzin na podstawie paszportu lub zaświadczenia z potwierdzoną datą wjazdu do Polski po 24.02.2022 – nie dłużej niż do 31.08.2022 r.

Darmowe przejazdy dla uchodźców z Ukrainy były podyktowane wybuchem wojny na tym terenie od 24 lutego 2022 r. 

W dniach 28-29.05.2022 r. (sobota - niedziela) z okazji Dni Augustowa została uruchomiona specjalna - darmowa linia DA, której przebieg był następujący: 

Jazda: Tartaczna/os. Lipowiec > Turystyczna >  Al. K. Wyszyńskiego > 29. Listopada – 3.Maja > Rynek Zygmunta Augusta.
Powrót: Rynek Zygmunta Augusta > Polna – Jonkajtysa > Wojska Polskiego > Chreptowicza > Obrońców Westerplatte > Sucharskiego > Brzostowskiego > 29. Listopada > Al. K. Wyszyńskiego > Turystyczna > Tartaczna/os. Lipowiec.

 

W dniach 4-5.06.2022 r. (sobota - niedziela) jak co roku, uruchamia została dodatkowa linia S, przeznaczona do obsługi Odpustu w Studzienicznej. Jej przebieg był następujący: 

Jazda: Studzieniczna > Szosa do Sejn >  Turystyczna > Al. K. Wyszyńskiego > 29. Listopada > 3.Maja > Rynek Zygmunta Augusta > Polna > Jonkajtysa/Szkoła nr 2.
Powrót:  Jonkajtysa > Wojska Polskiego > Chreptowicza > Obrońców Westerplatte > Sucharskiego > Brzostowskiego > 29. Listopada > Al. K. Wyszyńskiego > Turystyczna > Szosa do Sejn > Studzieniczna.

Wraz ze zmianą rozkładów we wrześniu 2021 roku dokonano podziału na 4 typy dni: 

 • Poniedziałek - Piątek /dni nauki szkolnej/ 
 • Poniedziałek - Piątek /ferie, wakacje oraz dni wolne od nauki szkolnej/
 • Soboty
 • Niedziel i święta. 

W okresie wakacji szkolnych od 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do 31 sierpnia 2022 r. (środa) komunikacja miejska funkcjonowała według rozkładu jazdy z dnia Poniedziałek – Piątek  /ferie, wakacje, dni wolne od nauki szkolnej/. W tych zawieszono również funkcjonowanie szkolnej linii 3.  

01 września 2022 r. (czwartek) autobusy komunikacji miejskiej w Augustowie wróciły do kursowania według rozkładu jazdy z dnia Poniedziałek - Piątek /dni szkolne/.  Zgodnie z  UCHWAŁĄ NR XLVIII/494/2022 Rady Miejskiej w Augustowie  od dnia 01 września 2022 r. wszyscy Pasażerowie zobowiązani byli do posiadania ważnego biletu komunikacji miejskiej. Z tym dniem zakończył się okres darmowych przejazdów dla Mieszkańców, Turystów oraz Uchodźców z Ukrainy. 

10 września 2022 r. (sobota) w związku z organizacją imprezy ORLEN Wyścig Narodów oraz ORLEN Lang Team Race i zamknięciem skrzyżowania ulic 29. Listopada – Partyzantów – Al. K. Wyszyńskiego oraz Rynku Zygmunta Augusta w godzinach od 10:30 do 16:00 autobusy linii 2 zostały zawieszone. 

Nie zostały wykonane następujące kursy:

 • Z TARTACZNA/OS. LIPOWIEC: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:45.
 • Z SUCHARSKIEGO/PŁYWALNIA: 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 15:10.

Zgodnie z  UCHWAŁĄ NR XLVIII/494/2022 Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 22 września z racji obchodów Światowgo Dnia bez Samochodu, po raz pierwszy wszyscy pasażerowie mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją na terenie miasta Augustowa. 

W okresie świąt zmarłych od 31 października 2022 r. do 01.11.2022 r. zostały uruchomione dwie, a nie jak dotychczas jedna, specjalne linie ułatwiające dojazd na cmentarz. Zostały one oznaczone jako C1 i C2. 

Linia C1 kursowała w dniach 31.10 do 01.11 po następującej trasie: 

Jazda: TARTACZNA/OS. LIPOWIEC > Turystyczna >  Al. K. Wyszyńskiego > Partyzantów > Mostowa > Rynek Zygmunta Augusta > Jonkajtysa > Wojska Polskiego > Chreptowicza > Brzostowskiego > 29. Listopda > WARYŃSKIEGO/PRZYCHODNIA.
Powrót: WARYŃSKIEGO/PRZYCHODNIA > Obrońców Westerplatte > Sucharskiego > Brzostowskiego > Chreptowicza > Wojska Polskiego >  Rynek Zygmunta Augusta > Mostowa > Partyzantów >  Al. K. Wyszyńskiego > Turystyczna > TARTACZNA/OS. LIPOWIEC.

GODZINY KURSOWANIA BYŁY NASTĘPUJĄCE: 

 • 31.10.2022 r. (poniedziałek):  9:00 – 18:00 -> średnio co 1 godzinę
 • 01.11.2022 r. (wtorek): 9:00 – 18:00 -> średnio co 1 godzinę

Linia C2 kursowała wyłącznie w dniu 01.11 robiąc kółko na trasie:

PARTYZANTÓW/CMENTARZ > Mostowa > Nowomiejska > Aleja Jana Pawła II > Rajgrodzka > Zygmuntowska > Jonkajtysa > Wojska Polskiego > Mickiewicza > Norwida > Wojska Polskiego > Arnikowa > Słowackiego > Chreptowicza > Sucharskiego > Brzostowskiego > 29. Listopada > PARTYZANTÓW/CMENTARZ. 

GODZINY KURSOWANIA BYŁY NASTĘPUJĄCE

 • 01.11.2022 r. (wtorek): 9:00 – 18:00 -> średnio co 40 minut.

11 listopada 2022 r. (piątek) w związku z organizacją II Biegu Niepodległościowego i zamknięciem ulic 3.Maja oraz Rynku Zygmunta Augusta w godzinach od 11:30 do 14:00 autobusy linii 2 zostały zawieszone. 

Nie zostaną wykonane następujące kursy:

 • Z TARTACZNA/OS. LIPOWIEC: 11:30, 12:30, 13:30.
 • Z SUCHARSKIEGO/PŁYWALNIA: 11:55, 12:55, 13:55.

Na początku gurndnia, po uzyskaniu wszystkich stosowanych zezwoleń, na prośbę Mieszkańców ulicy Arnikowej została ustawiona odnowiona wiata przystankowa na przystanku Arnikowa/MC Donald's (nr. inwent. 75). Wiata trzyprzęsłowa została odmalowana, oszklona oraz wyposażona w nową ramkę na rozkład. 

20 gurdnia 2022 r. doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji jaką była gołoleźdź. W okresie 3 godzin padał bardzo mocny deszcz, który bardzo szybko zamarzał i powodował powstanie lodowiska na drodze. W tym to dniu od godziny 7:30 do godziny 10:00 zostało całkowicie zawieszone funkcjonowanie komunikacji miejskiej w mieście Augustów. Warstwa lody jak powstała na jezdniach wynosiła około 1,5 cm co uniemożliwiało bezpieczne i sprawne wykonywanie przeowzu pasażerów.  

Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zostala zmieniona organizacja komunikacji w poszczególne dni Świąt. 

 

Rok 2023

W dniu 01 stycznia 2023 r. dokonano niewielkich korekt w godzinach odjazdów poszczególnych kursów linii 1,2,4. Zmiany te były podyktowane występowaniem dużych opóźniej w okresie popołudniowego szczytu od godziny 14 do godziny 16:30 sięgających niejednokrotnie nawet do 15 minut na niektórych kursach. Trasy przebiegu linii nie zostały zmienione i autobusy kursowały na następujących trasach: 

LINII 1: Jazda: SILIKATY > Turystyczna > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > I Pułku Ułanów Krechowieckich > Komunalna > Tytoniowa > Komunalna > I Pułku Ułanów Krechowieckich > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > Partyzantów > Szpitalna > Zarzecze > Mostowa > Rynek Zygmunta Augusta > Polna > Jonkajtysa > Wojska Polskiego > Mickiewicza > Chreptowicza > Brzostowskiego > 29.Listopada > WARYŃSKIEGO/PRZYCHODNIA.
Powrót: WARYŃSKIEGO/PRZYCHODNIA > Obrońców Westerplatte > Sucharskiego > Brzostowskiego > Chreptowicza > Norwida > Wojska Polskiego > Jonkajtysa > Polna > Rynek Zygmunta Augusta > Mostowa > Zarzecze > Szpitalna > Partyzantów > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > Tytoniowa > Komunalna > I Pułku Ułanów Krechowieckich > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > Turystyczna > TARTACZNA/OS. LIPOWIEC > SILIKATY.

LINII 2: Jazda: TARTACZNA/OS. LIPOWIEC > Turystyczna > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > 29. Listopada > 3.Maja > Rynek Zygmunta Augusta> Polna > Jonkajtysa > Wojska Polskiego > Arnikowa > Słowackiego > Chreptowicza > Obrońców Westerplatte > SUCHARSKIEGO/PŁYWALNIA.
Powrót: SUCHARSKIEGO/PŁYWALNIA > Brzostowskiego > Chreptowicza > Wojska Polskiego > Arnikowa > Słowackiego > Wojska Polskiego > Jonkajtysa > Polna > Rynek Zygmunta Augusta > Księdza Skorupki > Hoża > 3.Maja > 29. Listopada > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > Turystyczna >  TARTACZNA/OS. LIPOWIEC

LINIA 3: Jazda: JONKAJTYSA > Wojska Polskiego > Mickiewicza > Norwida > Wojska Polskiego > Arnikowa > Słowackiego > Chreptowicza > Obrońców Westerplatte > Sucharskiego > Brzostowskiego > 29. Listopada > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > Tytoniowa > Komunalna > I Pułku Ułanów Krechowieckich > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > Turystyczna > TARTACZNA/OS. LIPOWIEC

LINIA 4: Jazda: TARTACZNA/OS. LIPOWIEC > Turystyczna > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > Partyzantów > Mostowa > Nowomiejska > NOWOMIEJSKA/OS. BORKI
Powrót: NOWOMIEJSKA/OS.BORKI > Aleja Jana Pawła II > Rajgrodzka > Zygmuntowska > Polna > Jonkajtysa > Wojska Polskiego > Mickiewicza > Norwida > Wojska Polskiego > Chreptowicza > Obrońców Westerplatte > Sucharskiego > Brzostowskiego > 29. Listopada > Aleja Kardynała Wyszyńskiego > Turystyczna > TARTACZNA/OS. LIPOWIEC

Wraz ze zmianą rozkładów jazdy od 01 stycznia 2023 r. na wszystkich przystankach wyposażonych w wiaty przystankowe zamontowane zosatały nowe ramki na rozkład jazdy. Wewnątrz ramek rozpalnowano miejsce na wszystkie niezbędne informacje w postaci: dużej nazwy nagłówkowej przystanku wraz z liniami z niego odjeżdżającymi, rozkładu jazdy, cennika biletów, schematu linii oraz niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

Na okres ferii od 24 stycznia 2023 r. (poniedziałek) do dnia  06 luty 2023 r. (niedziela) został wprowadzony rozkład jazdy Poniedziałek - Piątek /ferie, wakacje, dni wolne od nauki szkolnej/ a co za tym idzie zawieszono działalności linii 3. 

W dniu 26 stycznia 2023 r. został zakończony odbiorem technicznym montaż 4 nowych wiat przystankowych, które zastąpiły stare i wysłużone wiaty na przystankach: 

 • Aleja Kardynała Wyszyńskiego/ACE (numer inwentarzowy 9),
 • Chreptowicza/Kościół (numer inwentarzowy 18),
 • Aleja Kardynała Wyszyńskiego/Technikum (numer inwentarzowy 37),
 • Jonkajtysa/Szkoła nr 2 (numer inwentarzowy 71).

Jest to pierwszy etap wymiany wiat przystankowych jaki rozpoczął się już w 2022 r. 

AKTUALIZACJA: 30.01.2023 r. 

OPRACOWANIE: Paweł Siedlecki

Źródło zdjęć:

 • http://phototrans.eu/
 • Fotografie własne